Digitális Bölcsészet / Digital Humanities

Digitális Bölcsészet / Digital Humanities

A digitális bölcsészet egyesek szerint paradigmaváltást jelent a bölcsészettudományok területén. Mások szerint a számítógép pusztán új eszközöket biztosít a bölcsészettudományi kutatások számára. A Digitális Bölcsészet mindezen kutatók közös fóruma.
A folyóiratot azzal a céllal hozták létre, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére. Feladatuknak tekintik a digitális bölcsészeti adatforrások, szolgáltatások és a vonatkozó szakirodalom kritikai ismertetését, valamint a szakterülettel kapcsolatos tudományos hírek közlését.
Célja, hogy elősegítse a különféle intézmények, műhelyek és kutatók közti tudományos párbeszédet.
Az évente megjelenő tudományos folyóirat nyitott: nyílt hozzáférésű és tartalmai – a CC-BY-NC-SA licencnek megfelelően – szabadon felhasználhatók. Nyitott a különféle tudomány- és szakterületek felé, és egyaránt befogadó a hazai és külföldi műhelyek tevékenysége iránt..

Szerkesztőbizottság: Bartók István, Fazekas István, Golden Dániel, Horváth Iván (a bizottság elnöke),✝Orlovszky Géza, Palkó Gábor, Pap Balázs, Sass Bálint, Seláf Levente
Szerkesztőség: Almási Zsolt, Fodor János, Kokas Károly, ✝Labádi Gergely, Parádi Andrea
Rovatvezetők: Tanulmányok: Kiss Margit; Műhely: Péter Róbert; Kritika: Bartók Zsófia Ágnes
Felelős szerkesztő: Maróthy Szilvia
Kiadja az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.
Felelős kiadó az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék vezetője.

ISSN 2630-9696

DOI 10.31400/dh-hun

Legújabb feltöltések

Többet