Digitális Bölcsészet / Digital Humanities

Digitális Bölcsészet / Digital Humanities

A digitális bölcsészet egyesek szerint paradigmaváltást jelent a bölcsészettudományok területén. Mások szerint a számítógép pusztán új eszközöket biztosít a bölcsészettudományi kutatások számára. A Digitális Bölcsészet mindezen kutatók közös fóruma.
A folyóiratot azzal a céllal hozták létre, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére. Feladatuknak tekintik a digitális bölcsészeti adatforrások, szolgáltatások és a vonatkozó szakirodalom kritikai ismertetését, valamint a szakterülettel kapcsolatos tudományos hírek közlését.
Célja, hogy elősegítse a különféle intézmények, műhelyek és kutatók közti tudományos párbeszédet.
Az évente megjelenő tudományos folyóirat nyitott: nyílt hozzáférésű és tartalmai – a CC-BY-NC-SA licencnek megfelelően – szabadon felhasználhatók. Nyitott a különféle tudomány- és szakterületek felé, és egyaránt befogadó a hazai és külföldi műhelyek tevékenysége iránt..

Szerkesztőség: Kokas Károly, Parádi Andrea
Rovatvezetők: Tanulmányok: Kiss Margit; Műhely: Péter Róbert; Kritika: Almási Zsolt Labor: Maróthy Szilvia
Felelős szerkesztő: Maróthy Szilvia

Tanácsadó testület: Bartók István, Fazekas István, Golden Dániel, Horváth Iván,
Palkó Gábor, Pap Balázs, Sass Bálint, Seláf Levente

Kiadja a Bakonyi Géza Alapítvány és az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke.
Cím: ELTE BTK Régi Magyar irodalom Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.
Felelős kiadó az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék vezetője.

ISSN 2630-9696

DOI 10.31400/dh-hun

Recent Submissions