Gyermeknevelés

Online tudományos folyóirat

Főszerkesztő: Kolosai Nedda
Szerkesztő: M. Pintér Tibor

Az interdiszciplináris folyóirat célja a koragyermekkori fejlődéssel és neveléssel, valamint nevelőképzéssel kapcsolatos írások megjelentetése. Szakmai küldetése a magyar tudományos érdeklődésben alulreprezentált, és a szakmacsoportok által eddig többnyire szétdarabolt, 0-12 éves korosztály gondozásával, nevelésével és oktatásával kapcsolatos tudományos igényességű elméleti, empirikus és módszertani írások közös színtéren való megjelentetése, ezáltal a szakmai együttműködés erősítése az érintett korosztályokkal foglalkozó szakemberek között.
A Gyermeknevelés lektorált tudományos folyóirat, a szerkesztőséghez beérkezett írásokat független szakemberek (peer-review rendszerben) értékelik.


Szerkesztőség címe: 1126 Budapest, Kiss J. altbgy. u. 40.
E-mail: gyermekneveles@tok.elte.hu
DOI 10.31074

Recent Submissions