Files in this item


B-spline approximációk optimalizálása alappontok variálásával

B-spline approximációk optimalizálása alappontok variálásával