Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Tichler, Krisztián
Author
dc.contributor.author
Kocsis, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-08-15T08:31:36Z
Availability Date
dc.date.available
2018-08-15T08:31:36Z
Release
dc.date.issued
2018-05-15
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38781
Abstract
dc.description.abstract
Szükséges lehet kinyerni tudományos cikkek ábráiból, mért regisztrátumokból egy függvény grafikonjának (x, y) pontjait, de előfordulhat, hogy nincs mód megszerezni az eredeti adatokat. Pontok koordinátáit, oszlopdiagramok magasságát egyszerűen le lehet olvasni, de folytonos görbéket nem leeht szemmel digitalizálni. A program feladata beszkennelt PDF-ből kivágott grafikonok, mit képfájlok betöltése, binárissá alakítása, simitása, 1 pixelessé vékonyítása (szkelotonizálása) és kalibrálása. Tegye lehetővé az így kinyert függvénypontok fájlba mentését. A program rendelkezzen felhasználói felülettel, nyelve C++.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
Graph Digitalizerhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Abstract in English
dc.description.abstracteng
It may be necessary to extract the graph of a continuous function from figures of scientific articles or measured signal recordings, but there may be no way to obtain the original data.Coordinates of individual points heights of bar graphs can easily be read, but it's hard to digitize continuous curves only by eyes.The tasks of the program are the following: - Load the image of a graph (scan, screenshot etc.). - Binarize and smooth the loaded image. - Make the binary image one pixel wide (skeltonize it). - Calibrate the pixel coordinates. - Save the extracted function point to a file. The program has a graphical user interface, its language is C++.hu_HU
Scope
dc.format.page
53hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
graphhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
digitizationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
skeletonizationhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Grafikonképek digitalizálásahu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
grafikonhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitalizáláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szkeletonizáláshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018-05-15hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Programtervező informatikushu_HU


Files in this item

Graph Digitalizer
Graph Digitalizer
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record