Files in this item


Adatáramlás az okos parkoló és a felület között reaktív eszközökkel