Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lajos, Péter
Author
dc.contributor.author
Nagy, Zita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-26T08:02:42Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-26T08:02:42Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38686
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban az amerikai egyesült államokbeli logopédusképzés általános jellemzőit kívánom bemutatni, összevetve a képzés hazai vonatkozásaival is. Szeretném részletesen ábrázolni az amerikai tendenciát, például a logopédusképzéssel, az elhelyezkedési lehetőségekkel, a munkakörnyezettel, a finanszírozási háttérrel kapcsolatos jellegzetességek alapján. A továbbiakban bemutatásra kerülő képzési rendszer alapvető eltéréseiből adódóan nem lehetséges a két ország sajátosságainak teljesen párhuzamos megfigyelése, de így az eltérések, a pozitív, esetleg negatív ismérvek szemléltetése még érzékletesebb lehet.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A logopédusképzés jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államokbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
48hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=757214
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
logopédusképzés Amerikai Egyesült Államokhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A logopédusképzés jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államokban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record