Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Pataki, László
Author
dc.contributor.author
Molnár, Józsefné 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-26T07:58:32Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-26T07:58:32Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38682
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban Sárospatak és körzetében levő kistelepülések logopédiai ellátásának helyzetét szeretném bemutatni. Dolgozatom írásánál leíró, helyzetelemző, kérdőíves vizsgálati módszert alkalmazok. Adatgyűjtésnél segítségemre volt iskolám nyugdíjas igazgatója, aki szinte a kezdetektől részese a településünkön folyó beszédjavításnak.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A logopédiai ellátás helyzete Sárospatakon - Az igények és megvalósulás összevetése - Következtetések, javaslatokhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
72hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=757206
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
logopédiai ellátás helyihu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A logopédiai ellátás helyzete Sárospatakon - Az igények és megvalósulás összevetése - Következtetések, javaslatok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record