A tétel áttekintő adatai

Témavezető
dc.contributor.advisor
Schlett, Katalin
Szerző
dc.contributor.author
Liliom, Hanna Laura 
Elérhetőség dátuma
dc.date.accessioned
2019-01-17T12:11:23Z
Rendelkezésre állás dátuma
dc.date.available
2019-01-17T12:11:23Z
Kiadás
dc.date.issued
2018
Uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38655
Nyelv
dc.language
magyarhu_HU
Cím
dc.title
A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatthu_HU
Nyelv
dc.language.rfc3066
hun
Jogok
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Terjedelem
dc.format.page
98hu_HU
Doi azonosító
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.067
Mtmt azonosító
dc.identifier.mtmt
30398021
Opac azonosító
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=950650
Nyelv
dc.language.other
angolhu_HU
Nyelv
dc.language.other
magyarhu_HU
Tudományterület + Tudományág
dc.subject.discipline
Természettudományok/Biológiai tudományokhu_HU
Kulcsszó angolul
dc.subject.en
protein kinase D, neuron, oxidative stress, excitotoxicity, NF kappaBhu_HU
Doktori iskolák/programok
dc.subject.prog
Biológia D. I./Idegtudomány és humánbiológiahu_HU
Besorolás
dc.type.genre
phdhu_HU
Jelleg
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Szerző szervezeti egysége
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Biológia D. I.hu_HU
Védés napja
dc.date.defended
2018-09-27
Kulcsszó
dc.subject.hu
protein kináz D, idegsejt, oxidatív stressz, excitotoxicitás, NF kappaBhu_HU
Határozat kelte
dc.date.decreedate
2018-07-04
Benyújtás napja
dc.date.presented
2018


A tételhez tartozó fájlok

A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatt
A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatt
A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatt
 

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

A tétel áttekintő adatai