Határokon túl

Tanulmánykötet Mark Pittaway (1971-2010) emlékére

A kötet tisztelgés Mark Pittaway angol társadalomtörténész emléke előtt,aki nagyon sokat tett azért, hogy új utakat nyisson a magyar történetírásban, és termékenyen kapcsolja bele hazánkat egy nemzetközi dialógusba. Könyvünk válogatást nyújt Mark Pittaway magyarul megjelent írásaiból a munkásság, 1956 és a rendszerváltás témájában, valamint bemutatja, hol tart ma a munkástörténet-írás, és hogyan hasznosítjuk itthon az új módszereket. A kötet második részének tanulmányai a nemzet, etnikum és a társadalmi kontextus kérdéskörében folytatnak vizsgálódásokat, többek között a kelet-európai szorongásexportról, de olyan szerteágazó témákról is olvashatunk, mint a háborús bűnös nők, az államosítások, a magyar-román középosztály viszonya Erdélyben vagy pedig a magyar vármegyék tiszti karának hivatalviselési szokásai. A harmadik rész kritikus diagnózist rajzol fel a mai Magyarországról, és egyúttal kijelöli azokat a pontokat, amelyeket csak nemzeti közmegegyezéssel lehet megoldani.

Szerkesztők:Bartha Eszter – Varga Zsuzsanna
Kiadó: L’Harmattan : ELTE ВТК Kelet-Európa Története Tanszék, 2012
ISBN:: 978-963-236-599-2

ISSN 1789-8641; Kelet-Európai Tanulmányok (7.)
A kötet az Egyetemi Könyvtár katalógusában megtalálható.

Recent Submissions