Világháború, világforradalom, világbéke?

Ez a kötet is bizonyítja, hogy az ELTE BTK Történeti Intézete doktori iskolájának „Kelet-európai történelem” programja a fiatal történészeknek továbbra is megfelelő keretet nyújt ahhoz, hogy kutatói képességeiket megmutassák az érdeklődő szakmai közösség számára is. Hisz nem ez az első ilyen kötet a „Kelet-európai tanulmányok” sorozatban. E könyv azon konferencia-előadásoknak a megszerkesztett és tanulmánnyá bővített gyűjteménye, amelyek 2015. június 10-én hangzottak el a "Világháború, világforradalom, világbéke?" című konferencián. Mivel alapjában kezdő kutatókról van szó, az ilyen kötetek már jelezhetik, hogy kikből válhat előbb-utóbb nem csak doktor (PhD), hanem történész is. Nyilván nem egyforma mélységű és nem azonos képességű szerzőkről van szó, ám az ambíciók már ilyen fiatalon is megmutatkoznak. Ebben az értelemben számvetés ez a könyv. Az olvasó meggyőződhet arról, hogy tematikailag sokszínű, általában érdekes és szakmailag elmélyült írásokról van szó, amelyeket problémaérzékeny, tehetséges szerzők készítettek.

Szerkesztők:Katkó Márton Áron – Mészáros Zsófia – Krauszt Tamás
Kiadó: ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2009.
ISBN:: 978-963-284-863-1
Elektronikus példány: 978-963-284-864-8

ISSN 1789-8641; Kelet-Európai Tanulmányok (10.)
A kötet az Egyetemi Könyvtár katalógusában megtalálható.

Recent Submissions