Kelet-európai sorsfordulók

Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére

A kötet tanulmányai Palotás professzor munkásságának szellemében átfogják a széles értelemben vet kelet-európai térség minden régióját és korszakát a lengyel középkortól az orosz-szovjet történelmen át a Balkán jelenkoráig a téma ismert kutatóinak – Palotás Emil tisztelőinek, kollégáinak és tanítványainak – a tollából..

Főszerkesztő: Juhász József
Szerkesztők: Bartha Eszter – Fóris Ákos – Mezei Bálint – Nagy Éva Katalin
Kiadó: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Budapest, 2016.
ISBN: 978-963-414-139-6

ISSN 1789-8641; Kelet-Európai Tanulmányok (9.)
A kötet az Egyetemi Könyvtár katalógusában megtalálható.

Recent Submissions

View more