Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Mező, Gábor
Author
dc.contributor.author
Enyedi, Kata Nóra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-17T13:07:55Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-17T13:07:55Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38629
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia érdekébenhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
116hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.108
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30398119
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=950588
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
targeted tumour therapy, daunomycin, CD13-receptor, RGD-integrins, NGR-peptidehu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-06-07
Keywords
dc.subject.hu
irányított tumorterápia, daunomicin, CD13-receptor, RGD-integrinek, NGR-peptidekhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia érdekében
Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia érdekében
Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia érdekében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record