Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Deszpot, Gabriella
Author
dc.contributor.author
Dékányné Kerner, Szilvia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-19T07:54:39Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-19T07:54:39Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38545
Abstract
dc.description.abstract
A kutatás témájának, a gyermeki ábrázolás fejlődésének vizsgálatának gyakorlati haszna, amennyiben megerősíti a Paál Ákos által tapasztalt átlagos fejlődésmenetet, hogy fogódzót ad a pedagógusnak abban, hogy észrevegye az ettől pozitív vagy negatív irányban jelentősen eltérő munkákat, tehát diagnosztikai jelentőséggel bír. Másrészt visszaigazolást adhat a pedagógusi munka, a kreatív képességek fejlesztésének sikerességéről. Illetve az egyéni segítségnyújtáshoz is alapot adhat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
„A kis ház előtt a kertben…” - Történet inspirálására készült gyermekrajzok képi elemeinek vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
83hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=756524
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyermekrajz iskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
rajzvizsgálat sajátos nevelési igényű gyermekekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy pszichológiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

„A kis ház előtt a kertben…” - Történet inspirálására készült gyermekrajzok képi elemeinek vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record