Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Koller, Boglárka
Author
dc.contributor.author
Varga, András 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T14:14:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T14:14:36Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38528
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság utánhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
186hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.065
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3409916
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=950793
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Politikatudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
euro crisishu_HU
Keyword English
dc.subject.en
democratic deficithu_HU
Keyword English
dc.subject.en
legitimacyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
securitizationhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJK PHD/Politikatudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-06-18
Keywords
dc.subject.hu
euróválsághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
demokratikus deficithu_HU
Keywords
dc.subject.hu
legitimációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
biztonságiasításhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után
A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record