Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Tölgyszéky Papp, Gyuláné
Author
dc.contributor.author
Molnárné Nyegrán, Ildikó 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-06T12:06:15Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-06T12:06:15Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38448
Abstract
dc.description.abstract
Célom a téma részletes kidolgozásával bemutatni a gyógypedagógiát érintő jogszabályi szintű terminológiai változásokat, az ellátórendszer átalakulását, az integráció törvényi hátterét, a szakértői bizottságok működését, különös hangsúlyt fektetve a megváltozott jogszabályokra.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A különleges gondozáshoz való jog a hatályos jogszabályok és a gyakorlat tükrébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
63hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=756039
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosok gondozás joghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátórendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek szakértői bizottságokhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A különleges gondozáshoz való jog a hatályos jogszabályok és a gyakorlat tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record