Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Sándor, Anikó
Author
dc.contributor.author
Matán, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-12T12:57:45Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-12T12:57:45Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38440
Abstract
dc.description.abstract
Egy kérdésvezérelt kvalitatív kutatás keretein belül egy közismert művész-emberrel közösen dolgoztunk együtt. Participatív kutatótársam, Orsós György – aki önmagát Gyurika névvel illeti – életének fontosabb állomásainak feltárása és azokba való betekintése lehetővé tette a közös döntések meghozatalán alapuló együttműködésünk sikerességét, mely a participáció egy meghatározó építőkövének tekinthető. A kutatás során alkalmazott módszerünk a leginkább befolyásmentességet biztosító narratív interjú volt, kiegészülve a Photovoice és az I poem módszerekkel. A Photovoice módszer az adatgyűjtés megkönnyítését, míg az I poem módszer az adatelemzés fázisába való bevonódás lehetőségét biztosította Gyurika saját maga érzékeltetésének megtapasztalásával. Kutatásunk fő kérdéseként megfogalmaztuk, hogy hogyan alkalmazható a narratív interjúzás technikája egy fogyatékossággal élő személlyel. A kutatás kiértékelésének lehetőségein és a módszertani meglátásainkon túl arra a megállapításra jutottunk, hogy Gyurika esetében a narratív interjúzás technikája megfelelő módszernek bizonyult az időkorlát és megszakítás nélküli megnyilatkozáshoz. Kiemelném, hogy problémafelvetésünk tovább kutatható, összehasonlításra alkalmazható.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Photovoice és az I poem módszerek alkalmazásának lehetőségei egy narratív interjú készítésének – elemzésének során "Gyurika, ahogy ő látja a világot"hu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
79hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
participációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
életúthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
I poemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Photovoicehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
narratív interjúhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A Photovoice és az I poem módszerek alkalmazásának lehetőségei egy narratív interjú készítésének – elemzésének során  "Gyurika, ahogy ő látja a világot"
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record