Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Tölgyszéky Papp, Gyuláné
Author
dc.contributor.author
Hajba, Viktória 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-04T11:55:39Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-04T11:55:39Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38421
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom első két részében a fogalmi meghatározások és az elméleti háttér ismertetése kerül előtérbe: leírom a sajátos nevelési igény fogalmát, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásnak formáit, nevelési- oktatási feladatokat ellátó intézményeket, a kooperáció meghatározását, formáit, feltételeit. A harmadik részben az együttműködést kivetítem az iskolák belső világára: azzal foglalkozom, hogy milyen tényezők befolyásolják az oktatást, milyen intézményi dokumentumokban vannak szabályozva az együttműködés keretei, és ezek milyen formában valósulnak meg a pedagógusok munkájában.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Modellek, követendő példák a különböző szakemberek együttműködésére a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
53hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=752595
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiai intézmények együttműködéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógusok szakmai közérzethu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Modellek, követendő példák a különböző szakemberek együttműködésére a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record