Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Takács, István
Author
dc.contributor.author
Farkas, Tamásné 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-07-03T06:40:39Z
Availability Date
dc.date.available
2018-07-03T06:40:39Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38415
Abstract
dc.description.abstract
A választott témával célom az volt, hogy megismerjem annak a generációnak az életútjában rejlő sajátosságokat, amelynek tagjai a jövő roma értelmiségét alkotják majd, akiknek a képzése során szerepet kap a romaság.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A tehetség kibontakoztatása a szakszolgálatbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
44hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=752583
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyermekvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tehetséggondozáshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A tehetség kibontakoztatása a szakszolgálatban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record