Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Perlusz, Andrea
Author
dc.contributor.author
Balázs, Lívia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-28T14:20:46Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-28T14:20:46Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38383
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom alapja a sajátos nevelési igényű és ép tanulók együttnevelésének lehetőségei a fordított integrációban. Vizsgálataim középpontjába az integráció e ritka típusát állítom, amely egy új intézményrendszer kiépülési folyamatában jött létre. Alapkérdés, hogy a különböző fejlettségi szinten álló tanulók együttnevelése, oktatása hogyan valósítható meg a legcélravezetőbben egy oktatási intézményben.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Együtt egy úton… - Az integráció helyzete a Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
83hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000752270
Author
dc.contributor.inst
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
integrált neveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
általános iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
integrációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozottakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Author institution
dc.contributor.department
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központ
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)hu_HU
Specialization
dc.description.courseShort
gyógypedagógia


Files in this item

Együtt egy úton… - Az integráció helyzete a Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record