Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Gyöngyössy, Orsolya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-28T09:14:20Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-28T09:14:20Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38381
Abstract
dc.description.abstract
A római katolikus plébánosoknak az egyházi jog szerint hatalmában (de jogában nem) áll a hívek erkölcsi élete feletti őrködés, szükség szerint az atyai megintés, figyelmeztetés. A házastársához hűtlen, családját elhagyó, vadházasságban élő, bármilyen más módon megbotránkoztató életet folytató (bántalmazó, káromkodó stb.) tagokat a közösség elítélte. Ennek a morális ítéletnek kifejezésre juttatását jellemzően a paptól várták. Ez a „békéltető” szerepkör a pap hivatásának fontos része volt: nem csak az elégedetlenkedő hívek, de a kiegyezést óhajtó felek is felkeresték a plébánost, hogy tegyen ügyükben igazságot. A szerepkör maradéktalan teljesítését az egyházi feljebbvalók is számon kérték. Tanulmányomban a különböző erkölcsi vétségekben (káromkodás, erőszakoskodás) és a családi egységet veszélyeztető esetekben (házastársak békétlenkedése) alkalmazott módszereket és eljárásmódokat mutatom be 19. és 20. századi csongrádi példákon keresztül. A felvázolt körkép korántsem teljes vagy általános, inkább metszete a római katolikus lelkipásztorok mint „erkölcsbírók” által használt fegyelmezési eszközök lehetséges tárházának. A felsorolt adatok elsősorban erkölcs- és mentalitástörténeti adalékként szolgálnak.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához a 19–20. századbanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Rights
dc.rights.holder
szerzőhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
According to canon law, Roman Catholic vicars had the power (though not the legal right), to be the moral guardians of their followers, and as such, they could warn or admonish them. Those unfaithful to their partner, leaving their families, living in illegal marriages or otherwise transgressing the norms (violence, swearing) were morally judged by the community. The moral judgement was expected to be carried out by the vicar. This ‘conciliatory’ role was an important part of a vicar’s vocation: not only the dissatisfied followers, but sometimes the disputant parties themselves asked for his mediation. The fulfilment of this role was expected of the vicars by their principals as well. In the article, the main aim is to show the methods and procedures by which the vicars dealt with a variety of moral transgressions (swearing, violence), and the cases in which the unity of the family was threatened. The examples are taken from nineteenth- and twentieth-century Csongrád County. The current analysis cannot provide a complete image of the ‘tools’ applied by the vicars as the moral guardians of their community, rather, it adds to the understanding of this specific question in the context of the moral code and the history of mentalities.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kovács Janka (ed.) ; Kökényessy Zsófia (ed.) ; Lászlófi Viola (ed.)hu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
A normán innen és túl : Tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaibólhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3240787
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000944907
Last Page
dc.identifier.lpage
225hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
215hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2016-03-07
End Meeting
dc.date.confenddate
2016-03-08
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU


Files in this item

Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához a 19–20. században
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record