Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kökényessy, Zsófia 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-28T09:10:17Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-28T09:10:17Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38380
Abstract
dc.description.abstract
A késő antikvitás (3–6. század) az a korszak, amelyben a klasszikus világ normái – a testről alkotott felfogás, a házasság, az intimitás és az aszkézis – a keresztény tanítások hatására átértékelődnek. Ekkor változik meg a régi római családmodell, és a kereszténység legmagasabb normájává válik az aszkézis. Szent Ágoston Vallomásaiban megjelenik a késő antik társadalom keresztmetszete, így jelen tanulmány ezen alkotáson keresztül vizsgálja a késő római családi normákat, valamint azt, hogy a keresztény szerzetesség mennyiben jelentette e normák megszegését. Szent Ágoston férfi–női szerepekre, családképre és vágyakra visszavezethető normaszegéseit, szüleivel kapcsolatos megfigyeléseit ismerteti és elemzi, ugyanis ezeken keresztül tetten érhető gondolkodása a helyesen megélt szerepekről, valamint az ebből következtethető normákról. A tanulmány arra keresi a választ, hogy az egyházatya hogyan mutatja be az általa normálisnak vagy a normától eltérőnek értékelt családi viszonyokat, emberi kapcsolatokat, férfi–női szerepeket. Mindez összefüggésben áll-e a késő antik társadalmi berendezkedéssel, vagy éppenséggel ellentmond annak, valamint hogyan vélekedik ezekről: mit tartott követendőnek, elfogadhatónak, normának, és mit tartott a normától eltérőnek? Milyen értékrendet, normarendszert fogalmaz meg, és hogyan lesz Szent Ágoston maga normarendszerré azáltal, hogy megtestesíti ezt a változást?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Család és normaszegés Szent Ágoston Vallomásaibanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Rights
dc.rights.holder
szerzőhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The Late Antiquity, from the third to the sixth century AD, is the period during which the classical norms – the perception of the body, marriage, intimacy and asceticism – were revaluated due to the impact of Christian teachings. The old Roman family model was transformed and Christian asceticism became the highest norm. In Saint Augustine’s Confessions, the norms of Late Antique society are displayed. Thus, the aim of this paper is to investigate the norms of the Late Antique family, and how Christian monasticism meant the violation of these. It also analyses Saint Augustine’s transgressions which are not inseparable from the observation of his parents, male–female roles, the family scene and his desires. Through these, Augustine’s ideas and convictions of the family norms are revealed. The purpose of this paper is to show how Saint Augustine presents family roles and relationships, as well as to find out whether there is any relation or contradiction to the Late Antique social structure in his work. The article also aims to answer how Saint Augustine himself became the norm through embodying this transformation from the Late Antique to the new Christian models.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kovács Janka (ed.) ; Kökényessy Zsófia (ed.) ; Lászlófi Viola (ed.)hu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
A normán innen és túl : Tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaibólhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3235332
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000944906
Last Page
dc.identifier.lpage
214hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
203hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézethu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2016-03-07
End Meeting
dc.date.confenddate
2016-03-08
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Történeti Kollégiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU


Files in this item

Család és normaszegés Szent Ágoston Vallomásaiban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record