Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lőrik, József
Author
dc.contributor.author
Sáhó, Rozália Fanni 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-20T09:39:43Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-20T09:39:43Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38294
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban bemutatom az írás- és olvasástanítás történetét és módszereit valamint az írás- és olvasás elsajátításának feltételeit. Kitérek az óvoda szerepére a kultúrtechnikák tanulásához szükséges képességek megalapozásában, valamint az olvasás- és írászavarok megelőzésében. A spontán kialakuló írás- olvasás képességet egy fővárosi és egy vidéki óvoda nagycsoportos gyermekeinél vizsgáltam. Arra törekedtem, hogy elméleti tudásomat felhasználva a gyakorlatba átültetve azt, megismerjem a nagycsoportos gyermekek írási, olvasási fejlettségét.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Vidéki és fővárosi nagycsoportos gyermekek spontánírásának és olvasásának összehasonlító vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
122hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=743614
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spontán íráshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
spontán olvasáshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Vidéki és fővárosi nagycsoportos gyermekek spontánírásának és olvasásának összehasonlító vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record