Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Pénzes, Éva
Author
dc.contributor.author
Váradiné Zsadányi, Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-13T12:21:10Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-13T12:21:10Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38158
Abstract
dc.description.abstract
Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb mértékben fordult a figyelem az iskolai sikertelenség okainak feltárása. A tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási akadályozottság fogalma bekerült a pedagógusi köztudatba. Tapasztalatom szerint jó úton haladunk a szemléletváltásban, de a hatékony segítségnyújtás még nagyon hiányos. Az általános iskolában tanító pedagógusok elfogadják a másságot, de nem tudnak még vele mit kezdeni. Vajon az ilyen gyerekeket sajátosságaiknak megfelelően fejlesztjük, vagy inkább megtűrjük őket az osztályban, csökkentjük a velük szemben támasztott követelményeket, így tesszük lehetővé a továbbhaladásukat?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tanulási problémákkal küzdő tanulók helyzete Hajdúnánás többségi általános iskoláibanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
62hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=743601
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási nehézségekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
általános iskolahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Tanulási problémákkal küzdő tanulók helyzete Hajdúnánás többségi általános iskoláiban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record