Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Reményi, Tamás
Author
dc.contributor.author
Páliné Bernáth, Márta 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-07T13:27:07Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-07T13:27:07Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38153
Abstract
dc.description.abstract
Tudjuk a szakirodalomból, hogy a prevenció sokkal hatékonyabb, mint a reedukáció. Az óvodákban mégsem dolgoznak jelentős számban fejlesztő szakemberek. Így érthető, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy fontos az óvodáskori megelőzés lehetőségeinek kihasználása. Ezzel, ha meg nem is szüntethetjük, de jelentős mértékben csökkenthetjük a hiányosságokat, „károkat”.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A testséma és a téri orientáció fejlesztésének jelentősége és lehetőségei 5-7 éves gyermekek esetén a tanulási zavarok kialakulásának megelőzése céljábólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
77hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=743597
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
testsémahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
testsémahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavarhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A testséma és a téri orientáció fejlesztésének jelentősége és lehetőségei 5-7 éves gyermekek esetén a tanulási zavarok kialakulásának megelőzése céljából
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record