Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Novák, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Sinai, Ádám 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-28T09:28:17Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-28T09:28:17Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38145
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
180hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.112
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30412063
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=947317
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
copper-catalyzed cyclization, arylation, alkynyl amideshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-04-18
Keywords
dc.subject.hu
alkinil-amidok, rézkatalizált gyűrűzárás, arilezéshu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-06-01
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata
Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata
Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record