Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szekeres, Ágota
Author
dc.contributor.author
Máté, Ivett 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-05T15:08:38Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-05T15:08:38Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38112
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom első részében a tanulási akadályozottság, valamint a tanulásban -, illetve értelmileg akadályozott gyermekek sajátosságait mutatom be, mivel vizsgálatomban az ő emlékezeti teljesítményüket vizsgálom. A második fejezetben térek rá az emlékezet témakörre, ahol ismertetem az emlékezet fajtáit,- szenzoros tár, rövid- és hosszú távú memória-, majd folytatom az emlékezet folyamataival, a bevésés, megőrzés, felidézés szakaszainak bemutatásával.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tanulásban akadályozott gyermekek emlékezetének összehasonlító vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
89hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=743619
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
emlékezethu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakhu_HU


Files in this item

Tanulásban akadályozott gyermekek emlékezetének összehasonlító vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record