Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Vargáné Molnár, Márta
Author
dc.contributor.author
Járosi, Réka 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-05T15:03:49Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-05T15:03:49Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38108
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban a matematika geometria tananyagán belül, a mérés témaköre tanításának (ezen belül kiemelve a hosszúság tanításának témáját) összehasonlító vizsgálatát szeretném bemutatni. Választásom azért esett erre a témára, mert úgy gondolom a kognitív képességek fejlesztése egy nagyon fontos terület, melynek egyik fő területe a geometria és a mérések.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A hosszúságmérés témaköre tanításának összehasonlító vizsgálata tanulásban akadályozott és ép értelmű tanulók közötthu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
61hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000743592
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulásban akadályozottakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hosszúságmérés tanításahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A hosszúságmérés témaköre tanításának összehasonlító vizsgálata tanulásban akadályozott és ép értelmű tanulók között
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record