Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kas, Bence
Author
dc.contributor.author
Fonyódiné Samu, Gabriella 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-06-05T14:58:53Z
Availability Date
dc.date.available
2018-06-05T14:58:53Z
Release
dc.date.issued
2010
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38106
Abstract
dc.description.abstract
A nyelvi képesség, ezen belül a beszédprodukció- és megértés képessége az ember egyik megkülönböztető, s egyben meghatározó tulajdonsága: társas érintkezés legjellemzőbb formája. Egyenletes fejlődés esetén a biológiai, környezeti és pszichés tényezők egyaránt kedvezőek. De a rendszer rendkívül érzékeny. Ha a nyelvelsajátítás folyamatában zavar lép fel, biológiai, pszichés vagy környezeti okok miatt, akkor a beszéd és a nyelvi fejlődés megkéshet, akadályozottá válhat vagy esetleg el is akadhat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nyelvi fejlődés mutatóinak vizsgálata két óvodás csoportbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
66hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=743591
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvi fejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
óvodáskorhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2010hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A nyelvi fejlődés mutatóinak vizsgálata két óvodás csoportban
A nyelvi fejlődés mutatóinak vizsgálata két óvodás csoportban
A nyelvi fejlődés mutatóinak vizsgálata két óvodás csoportban
A nyelvi fejlődés mutatóinak vizsgálata két óvodás csoportban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record