Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Somlai, Péter
Author
dc.contributor.author
Arnold, Petra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-28T11:31:14Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-28T11:31:14Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38100
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországonhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Sziklai István PhD, adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Bíró Judit, habilitált egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Bodor Péter habilitált egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Elekes Zsuzsa egyetemi tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Gerevich József, egyetemi docens,hu_HU
Scope
dc.format.page
251hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.218
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3398265
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=947319
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Szociológiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
postadolescence, drug use,hu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Szociológia D. I./Szociálpolitika és Szociális Munkahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TÁTK PHD/Szociológia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-12-19
Keywords
dc.subject.hu
posztadoleszcencia, felnőttség, drogfogyasztáshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Orosz Éva egyetemi tanár, DSchu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.2hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-03-08
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon
Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon
Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon
Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record