Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Ruszkiczay-Rüdiger, Zsófia
Consultant
dc.contributor.advisor
Madarász, Balázs
Author
dc.contributor.author
Vágó, Csaba 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-05-15T09:29:38Z
Availability Date
dc.date.available
2018-05-15T09:29:38Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/38078
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom célja a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyében egykor helyet foglaló paleogleccser rekonstrukciója térinformatikai eszközökkel. Kiindulási alapot egy geomorfológiai térkép (URDEA, P. 2000) és egy 10 méteres felbontású 3D-s terepmodell képez. A dolgozat egy nagyobb munkába kapcsolódik bele, amely a Retyezát teljes deglaciációját hivatott modellezni az utolsó eljegesedési maximumtól (LGM) a holocén kezdetéig. A munkám elején általánosságban szeretném ismertetni az általam használt kronológiát, majd leszűkítve a kört egy helyzetképet adni Európáról és a Kárpátokról az utolsó eljegesedési maximum idején, amely időszak a modellezés kiindulási pontját képezte. Ezután bemutatom a rekonstrukcióhoz használt programokat és módszereket, végül lépésről lépésre végigkísérem a folyamat menetét, vagyis hogy hogyan jutunk el egy 2D-s geomorfológiai térképtől a 3D-s gleccserfelszínig. Fontos megjegyezni, hogy a Rau Barbat völgy még nincs felmérve, vagyis a morénák által jelzett jég-visszahúzódási stádiumok korát nem ismerjük. Azonban a szomszédos völgyekben (Pietrele-Ştanişoara és Bucura-Peleaga rendszerben) RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS. et al. (2016a; 2016b; 2017) kutatásainak köszönhetően több moréna generáció helyben keletkező kozmogén 10Be izotópos kitettségi kora ismert, így a rekonstruált gleccserek segítségével az egyes stádiumokra jellemző egyensúlyi vonalak magasságai (Equilibrium Line Altitude: ELA1) kiszámíthatók voltak (MADARÁSZ, B., et al. 2016; RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS. et al. 2017). Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a deglaciáció menete ugyan az volt a Retyezát-hegység területén, a Rau Barbat völgy rekonstruált gleccserei (és a meglévő morénák) az ELA-juk alapján a szomszédos völgyekben rekonstruált jég-visszahúzódási stádiumokkal párhuzamosíthatók lesznek. Ennek alapján kitettségi korok nélkül is meg lehet állapítani, hogy az adott rekonstruált gleccser a deglaciáció mely fázisához tartozott. Összefoglalásként az eredményeket összevetem más kutatásokkal, valamint megpróbálom elhelyezni a Rau Barbat völgy deglaciációját egy szélesebb területi kontextusban.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Egykori jégárak rekonstrukciója a glaciális geolmorfológia és terinformatikai programok segítségével a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
50hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ Természetföldrajzi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Retyezát-hegységhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Természetföldrajz-Környezet és Tájföldrajz Kari TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
geográfushu_HU


Files in this item


Egykori jégárak rekonstrukciója a glaciális geolmorfológia és terinformatikai programok segítségével a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record