Files in this item

A tulajdonjog-fenntartás egyes kérdései a római jogban és annak továbbélése során