Files in this item


Tér és irodalom összefüggései, a reformkori divatlapok térpoétikája