Files in this item


Nyugat-magyarországi természetes CO2 előforduláshoz kapcsolódó karbonátok C, O és H stabil izotóp vizsgálata és azok eredete