Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Márton, Mátyás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-05-22T14:55:50Z
Availability Date
dc.date.available
2018-05-22T14:55:50Z
Release
dc.date.issued
2018
Issn
dc.identifier.issn
0016-7118
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37941
Abstract
dc.description.abstract
A Virtuális Glóbuszok Múzeuma projekt elmúlt 10 esztendeje intenzív kutatási időszakot jelent a hazai glóbuszkutatás történetében. Korábban soha ennyi tanulmány nem látott még napvilágot (ilyen rövid időszakon belül) a magyar szakirodalomban. A megjelent szakcikkeken túl konferenciák, kiállítások jelzik a fő lépcsőfokokat, amelyek szervezésében a szerző oroszlánrészt vállalt. Vezetésével igazi alkotóműhely jött létre az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén, amelynek szakmai sikeréhez a legtöbb tanszéki dolgozó hozzájárult munkájával, és hallhatók tucatjait is sikerült e projektbe bevonni, ily módon hozva létre a közel 65 éves tanszék legeredményesebb, ma is folyó projektjét. Ennek keretében a szerző korábbi álmát – az 1862-ben elkészült kéziratos, 132 cm átmérőjű (az első világtérképműnek is tekinthető) Perczel-földgömb digitálishu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Virtuális Glóbuszok Múzeuma és szerepe a hazai glóbusztörténet kutatásábanhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The first 10 years of the Virtual Globes Museum project have been an intensive research period in the history of Hungarian globe research. So many studies have not yet been published previously in such a short period of time in the Hungarian literature. In addition to the articles published, conferences and exhibitions indicate the main staircases in which the Author has undertaken a lion’s share. With his leadership, a real creative workshop was created at the Department of Cartography and Geoinformatics of ELTE, whose professional work has contributed to the work of most of its departmental staff, and dozens of students have been involved in this project, thus creating the most successful, still running project of the nearly 65 year old department. In this context, the author’s previous dream – Perczel’s 132 cm diameter manuscript globe, which was completed in 1862 (which can be considered as the first world map of 1:10 000 000 scale) – was digitally re-created.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
https://doi.org/10.30921/GK.70.2018.1.2
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
18hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
10hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
70. évf.hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Az első tíz esztendőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

A Virtuális Glóbuszok Múzeuma és szerepe a hazai glóbusztörténet kutatásában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record