Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss, Éva
Consultant
dc.contributor.advisor
Gyulai, Gergő
Author
dc.contributor.author
Pári, Edit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-27T14:30:51Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-27T14:30:51Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37913
Abstract
dc.description.abstract
Diplomamunkám során különböző lipid membrán modelleket állítottam elő eltérő módszerekkel, és a szilárd hordozón képzett lipid rétegeket atomi erő mikroszkóp segítségével vizsgáltam. A lipid monoréteg kialakításához dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC), illetve DPPC és diplamitoil-foszfatidil-glicerin (DPPG) keveréket használtam. A membrán affinitás jellemzéséhez tejsav-glikolsav kopolimer (PLGA) gyógyszerhordozó nanorészecskéket állítottam elő, és jellemeztem, továbbá kationos felületmódosító adalék hozzáadásával vizsgáltam a membrán affinitás mértékét a Langmuir-technika segítségével. A monorétegbe penetráltatott PLGA gyógyszerhordozó nanorészecskék, valamint különböző molekulatömegű kationos PEI polimerek AFM-es vizsgálatának céljából üveg hordozó felületén LB filmet alakítottam ki. A kölcsönhatás eredményeképpen a PLGA nanorészecskék és a PEI molekulák a lipid monorétegben is megjelentek. A lipid kettősréteget palmitoil-oleoil-foszfokolin (POPC) liposzómákból, illetve DPPC oldattal állítottam elő csillám és HOPG, valamint kvarckristály mikromérlegben alkalmazott szilika bevonatú kristály felületén. Tanulmányoztam a hordozók, illetve a rajtuk kialakított lipid filmek szerkezetét. A felületek AFM-es vizsgálatával összehasonlítottam a kettősréteg jelenlétét és a felület borítottságát a liposzómából való kiterítés és a forgótárcsás módszer esetén. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyszerűbb, sokkal kevesebb előkészítést kívánó, lipid oldatot használó forgótárcsás módszer legalább olyan, vagy inkább jobb minőségű kettősréteget eredményez, mint az elterjedt, liposzóma kiterítési módszer. Az AFM segítségével értékes szerkezeti információkat kaptam, amelyet fel tudtunk használni a kettősréteg képzés pontos eljárásának kidolgozásához. Ennek alapján választhatjuk meg pl. a forgótárcsás módszernél a felesleges lipid eltávolításának módját. Az AFM felvételek egyértelműen mutatták azt is, hogy a lipid kettősréteg struktúrája a hordozó érdességétől függ, azt nagymértékben követi. A lipid kettősréteggel való kölcsönhatások tanulmányozását PEI polielektrolittal vizsgáltuk QCM-készülékben, amelyet AFM erőspektroszkópiai méréssel egészítettem ki. A kapott eredmények alapján a PEI molekulák megbontják és leszorítják a lipid filmet a szilika bevonatú kristály felületéről. Ez az adhéziós erők segítségével követhető, amelyet a felület polaritása befolyásol. A hatóanyag, vagy hatóanyag hordozó membrán penetrációs vizsgálatához kapcsolódó szerkezeti változások elemzése hozzájárulhat a hatékonyabb gyógyászati rendszerek tervezéséhez.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Bioaktív anyagok kölcsönhatása lipid modell rendszerekkelhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The aim of the present work was to prepare different lipid membrane models with various methods. Lipid layers were formed on solid surface and investigated by atomic force microscope. 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) and 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol (DPPC-DPPG) mixed lipid monolayers were used. Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) drug delivery nanoparticles were prepared, and characterized, while cationic surface modifying derivative was used to investigate the membrane affinity employing the Langmuir technique. The PLGA nanoparticles and cationic polyethylenimine (PEI) with different molecular weight were penetrated into the lipid monolayer and transferred to a solid surface with the Langmuir-Blodgett technique for the AFM imaging. As a result of interactions with lipid layer nanoparticles appeared in the LB film. PEI also induced structural changes in the ordered lipid layer. 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) liposomes and DPPC solution were used to prepare lipid bilayer on freshly cleaved mica, highly oriented pyrolitic graphite (HOPG) and silica coated quartz crystal surface employing different techniques. The surface and the lipid layer structure were investigated with AFM. Comparing the coverage it was found that the spin-coating method which is easier, needs less lipid solution and sample preparation resulted in higher quality bilayer than the widespread liposome spreading method. Valuable structural information was acquired by AFM, which could be used in the development of the bilayer forming process. For example the method used for the removal of the excess lipid in the spin-coating technique could be chosen. The AFM images clearly showed also, that the lipid bilayer structure depends on the roughness of the substrate, and largely follows it. Interactions between the lipid bilayer and PEI polyelectrolytes were investigated in quartz crystal microbalance (QCM), which were completed with AFM force spectroscopy measurements. According to the results, the PEI molecules disrupted and displaced the lipid film from the silica coated crystal surface. This was supported by the adhesion force measurements that are dependent on the polarity of the surface. Analysis of the structural changes related to penetration studies of bioactive components can contribute to the design of more effective therapeutic systems.hu_HU
Scope
dc.format.page
59hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet Fizikai- Kémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lipid modellhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bioaktív anyagokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kölcsönhatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
QCMhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vegyész mesterszakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
vegyész mesterszakhu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Kémia Intézet)hu_HU


Files in this item

Bioaktív anyagok kölcsönhatása lipid modell rendszerekkel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record