Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss, Éva
Consultant
dc.contributor.advisor
Ábrahám, Ágnes
Author
dc.contributor.author
Katona, Miklós 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-27T14:29:31Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-27T14:29:31Z
Release
dc.date.issued
2016
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37910
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozati munkám során arra kerestem választ, hogy első sorban a kvarckristály mikromérleges (QCM) mérésekre támaszkodva milyen információk nyerhetőek három bioaktív, a mérőkristály felületéhez kötött PEO/PPO/PEO triblokk kopolimer (Pluronic P103, Pluronic P105, Pluronic F108) és a sejtet modellező 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-foszfokolin (POPC) liposzóma közötti kölcsönhatásról. Ez a modell a hasonló célú kísérletekhez képest - melyekben a sejtet hordozóra rögzített lipidréteg képviseli - fordított elrendezést jelent. A méréseket 25 és 37 °C-on végeztem. A Pluronic kötődés meglétét AFM-es erőspektroszkópiával és optikai peremszög meghatározással (OCA) is alátámasztottam, számításokat a QCM eredmények alapján végeztem. Vizsgáltam az eredmények irodalomban fellelhető adszorpciós modellekhez való viszonyát. Ezek alapján megállapítottam, hogy a Pluronicok laza illeszkedésű „kefe”- vagy részlegesen kinyúlt „gomba” szerkezetű adszorpciós réteget hoznak létre. További következtetés, hogy az aranyra való kötődés mértéke követi a Pluronicok hidrofilitási sorát és a relatív molekulatömeget. A POPC adszorpciójáról megállapítottam, hogy egyik alkalmazott Pluronickal borított rétegen sem következik be a liposzómák felhasadása és kiterülése. A liposzómák kötődése azonban jelentős, mértéke a Pluronicok hidrofilitásának függvénye, annak növekedésével nagymértékben csökken. Ez a szélső, hidrofil PEO-láncok kötődést sztérikusan gátló hatásával magyarázható, ami a lánchossz növekedésével erősödik. 37 °C-on végzett mérések alapján megállapítható, hogy a Pluronic adszorpciójának mértéke a hőmérséklet emelkedésével nő, míg a POPC kötődése csökken. Utóbbit a kopolimerek szélső blokkjainak gyorsuló mozgása magyarázhatja. Összességében kijelenthető, hogy részletesebb kvantitatív információkat a kiegészítő módszerek kiterjedtebb használatával lehetne kapni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Bioaktív komponensek kölcsönhatásának vizsgálata QCM módszerrelhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The aim of the present work was to investigate what kind of information can be learned about the interactions of three bioactive PEO/PPO/PEO triblock copolymers (Pluronic P103, Pluronic P105, Pluronic F108) and 1-palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine (POPC) liposomes based on quartz crystal microbalance (QCM) measurements. The Pluronics were first adsorbed on the crystal surface which together with the mobile, fluid state lipid vesicles resulted in an inverse experimental arrangement compared to the generally used methods of similar studies. Measurements were made on 25 and 37 °C. The formation of Pluronic layers on the crystal surface was confirmed by force spectroscopy (using atomic-force misrpscopy, AFM) and optical contact angle (OCA) measurment. I made calculations based on the QCM measurements then compared the results to three copolymer adsorption models. It seems that Pluronics adsorb on gold surface in a loose packing brush-like formation or rather form a mushroom-like layer with partially extended PEO chains. It is another interesting observation that Pluronic adsorption increases in sequence of hydrophilicity of the molecules and their relative molecular weight. Spreading and rupture of POPC liposomes did not take place on any of the Pluronic vocered surfaces, but the vesicles tightly adsorbed: the least hydrophilic the Pluronic was, the most POPC bonded. This can be explained with the sterical inhibiting effect of the copolymers’ PEO chains, which increases strongly with chain length. Pluronic adsorption increased on the higher temperature (37 °C), while POPC bonding decreased, which is caused probably by the more intense motion of PEO chains. Based on my thesis work more detailed quantitative information could be achieved through extended usage of the supplementary methods.hu_HU
Scope
dc.format.page
40hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet Fizikai- Kémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
QCMhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bioaktív komponensekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kémia alapszakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2016hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
kémia alapszakhu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (TTK) - Szakdolgozatok (Kémia Intézet)hu_HU


Files in this item

Bioaktív komponensek kölcsönhatásának vizsgálata QCM módszerrel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record