Files in this item


Polielektrolit / tenzid rendszerek nem-egyensúlyi viselkedésének tanulmányozása