Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss, Éva
Consultant
dc.contributor.advisor
Gyulai, Gergő
Author
dc.contributor.author
Hanyecz, Noémi 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-27T14:24:47Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-27T14:24:47Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37900
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozati munkám során hatóanyag jelölt molekulák nanoprecipitációs módszerrel előállított, PLGA alapú, kolloidális gyógyszerhordozóba történő kapszulázásával foglalkoztam. A hatóanyag három, Mycobacterium tuberculosis ellen hatásos molekula volt: TB501, TB503, TB517. Meghatároztam az előállított gyógyszerhordozó PLGA részecskék gyógyszerészeti paramétereit, a hatóanyagtartalmat és a kapszulázhatósági hatékonyságot, valamint méret- és zeta-ponetciál meghatározással jellemeztem a rendszereket. A dinamikus fényszórással mért átlagos átmérő 130 nm-nek adódott, ami abba az előnyös mérettartományba esik, amely rendszerek tetszőleges módon adagolhatóak. Összefüggést találtam a három anyag kapszulázhatósága és a logP-vel jellemzett hidrofobitása között, bár mindhárom molekula esetében kicsi volt a hatóanyagtartalom és a kapszulázhatósági hatékonyság is. Ezek növelése érdekében módosítottam a nanoprecipitáció körülményeit. A módosítás a szerves/vizes fázis térfogatarányának növelése, valamint a hatóanyag szerves fázisbeli koncentrációjának növelése volt. Ezzel a TB503 hatóanyagjelölt esetében négyszeres, majd további kétszeres növekedést értem el a PLGA nanorészecskék hatóanyagtartalmában. Bemutattam, hogy a sikeres hatóanyagtartalom növekedés a (közepesen) hidrofób hatóanyagok vízben való oldhatóságával van összefüggésben. A mennyiségi viszonyok és a zeta-potenciál értékek elemzéséből azt a következtetést tudtam levonni, hogy a hatóanyag részben adszorpcióval a felülethez kötődik, részben a nanorészecske belsejében helyezkedik el. A mérési eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a nanoprecipitációval előállított PLGA részecskékbe történő kapszulázhatóság növelhető az optimális előállítási paraméterek megtalálásával, de feltehetően tovább javíthat, ha a molekula hidrofób jellege is növekszik.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Biodegradábilis kolloid részecskék előállítása és alkalmazása hatóanyag bevitelrehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the course of my thesis work I prepared PLGA based drug loaded nanoparticles using the nanoprecipitation method. Three drugs candidates were chosen because of their effectiveness against Mycobacterium tuberculosis: TB501, TB503, TB517. I determined the pharmacological parameters, the drug content and the encapsulation efficiency of the prepared PLGA particles. I also characterized the particles by their size, size distribution and zeta-potential. The hydrodynamic diameter of the particles was around 135 nm, an ideal size range for all kind of administration. A connection was found between the drug content of the particles and the hydrophobicity of the molecules characterized by their logP. Relatively low encapsulation parameters were obtained for all three drug molecules. To increase the drug content and encapsulation efficiency the formulation conditions have been modified. The changes involved the increase of the organic/aqueous phase ratio and the concentration of the drug in the organic phase. In the case of TB503 an eightfold increase in drug content was achieved. I demonstrated that the improvement of the drug content is incorporated with the water solubility of the relatively hydrophobic drugs. Taking into consideration the quantities of the drug, the size of the particles and their zeta-potential values, it was concluded that the drug molecules are partially present on the surface of the PLGA nanoparticles, but are also partially incorporated into the polymer matrix. According to the results it was possible to improve the encapsulation of the drug candidates into PLGA particles prepared with the nanoprecipitation method by changing the formulation conditions. The similar result could be also achieved by increasing the hydrophobicity of the drug.hu_HU
Scope
dc.format.page
33hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet Fizikai- Kémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
biodegradábilis kolloid részecskékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kémia alapszakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
kémia alapszakhu_HU


Files in this item


Biodegradábilis kolloid részecskék előállítása és alkalmazása hatóanyag bevitelre
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record