Files in this item


Molekulatömget hatása polielektrolit-tenzid rendszerek nemegyensúlyi viselkedésére