Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Varga, Imre
Author
dc.contributor.author
Kardos, Attila 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-27T14:20:49Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-27T14:20:49Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37895
Abstract
dc.description.abstract
Az irodalomban már régóta foglalkoznak mag-héj szerkezetű mikrogélek előállításával. Népszerűségük többek között abból fakad, hogy a héj kialakításával az igényeknek megfelelően alakíthatóak a részecskék tulajdonságai. A mag-héj szerkezetű gélek egyik legfontosabb képviselői az intelligens mag-héj szerkezetű mikrogélek. Az irodalomban számos módszert találunk ilyen részecskék szintézisére, azonban általánosságban elmondható, hogy az előállítási módszerek legtöbbje egy kétlépeses módszer, melynek folyamán az első lépésben előállított magrészecskéket használják fel a második reakció során külső héj kialakítására. Nincs ez másként a precipitációs polimerizációval előállított mag-héj szerkezetű intelligens p(NIPAm) mikrogélek esetében sem. Azonban ebben az esetben a kialakítható héjak minőségét erősen korlátozza, hogy a héjak nem építhetőek fel hidrofil tulajdonságú polimerekből. Munkám alapja a korábban elvégzett kutatásom volt, melynek során kidolgoztam egy egylépéses szintézis módszert hidrofil PEO-héj kialakítására töltött mikrogél részecskék felszínén. Jelenlegi munkám célja annak a kérdésnek az eldöntése volt, hogy alkalmas-e a módszer szabályozott belső szerkezető mikrogélrészecskék előállítására és tetszőleges hidrofil vagy tisztán ionos héjak kialakítására is. Munkám első részében megvizsgáltam, hogy a homogén keresztkötéssűrűség-eloszlású részecskék előállítására kidolgozott eljárás során milyen mértékben változtathatóak az előállítási paraméterek. Ezeknek a vizsgálatoknak jelentőségét az adja, hogy szabályozott belső szerkezetű részecskék előállítása során elengedhetetlen, hogy egyrészt szabályozni tudjuk a keletkező részecskék méretét, másrészt, hogy a szintézist elegend_en hosszú ideig fenn tudjuk tartani a különböző tulajdonságú héjak kialakításához. Ezen vizsgálataim megerősítették, hogy a monomeradagoláson alapuló eljárás megfelel ezeknek az elvárásoknak Ezt követően megvizsgáltam, hogy az egylépéses monomeradagoláson alapuló eljárás segítségével létrehozhatóak-e hidrofób héjjal rendelkező mag-héj szerkezetű mikrogél részecskék. Vizsgálataim azt mutatták, hogy az előállított részecskék tulajdonságai megegyeztek a hasonló szerkezetű kétlépéses eljárásban előállított meg-héj részecskék tulajdonságaival. Végül előállítottam egy tiszta ionos poliakrilsav héjat tartalmazó részecskét. Vizsgáltam a részecske kialakulása folyamán a monomerek beépülésének a kinetikáját, ennek ismeretében pedig kísérletet tettem az akrilsav monomerek konverziójának növelésére. Az előállított akrilsav héjjal rendelkezű mikrogélek számos új, érdekes tulajdonsággal rendelkeznek. Ezek közül a legfontosabb, hogy a pH, illetve az ionerősség megfelelő megválasztása esetén szobahőmérsékleten képesek makroszkopikus gélhálozat reverzibilis kialakítására. Összességében elmondható, hogy a kívánt részecskét sikeresen állítottam elő egylépéses szintézissel. Az irodalomban mind a módszer, mind a kialakított héj ismeretlen volt eddig. Az elért eredmények tükrében megállapítható, hogy a kidolgozott eljárás segítségével várhatóan számos új részecsketípus állítható elő, ami új utat nyithat a hierarchikus szerkezetű lágy nanorészecskék kutatásában.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Mag-héj szerkezetű intelligens gélek előállításahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Core-shell nanoparticles are one of the key subjects of contemporary research. A large number of research articles can be found which are related to this topic. Core-shell nanoparticles are very popular in several fields of applications, because of their favorable properties. One of the most studied core-shell nanoparticles are the intelligent core-shell p(NIPAm) microgles. There are several methods to prepare microgels with this structure. Two-stage polymerization was the first general method developed to prepare latex particles having core-shell structure. This process was used recently to prepare p(NIPAm) core-shell nanoparticles with hydrophobic shell. However, in several applications microgel particles with hydrophilic shells would be required. The goal of my work was to investigate the possibility of preparing core-shell microgel particles with a shell that contain only hydrophilic or ionic monomers. To achieve this goal I used the single pot synthetic method I developed recently to form PEO-shells on p(NIPAm) microgel particles. In this work I investigated the kinetics of the microgel formation by separating the unreacted monomers from the reaction mixture and measuring their amount by HPLC. Based on these results I determined the optimal feeding time of the monomers to the reaction mixture to form a shell on the microgel particles. I prepared several types of p(NIPAm) core-shell particles and investigated the kinetics of their formation and the swelling of the prepared microgels (by DLS measurements) at different pH values. Based on these results it can be concluded that the applied single pot synthetic method was suitable for the preparation of microgel particles with pure polyacrylicacid shell. The prepared gel particles have several novel properties. One of these was that the microgel particles were able to form a macroscopic gel, when the pH, the ionic strength and the temperature were chosen properly. To summarize, it can be concluded that by using a single pot reaction I was able to form monodisperse, core-shell p(NIPAm) based nanoparticles with pure ionic-group containing shell. My results imply that by using the described method several novel hierarchical microgel structures could be prepared. These possibilities are the subject of our future research.hu_HU
Scope
dc.format.page
67hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet Fizikai- Kémiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
intelligens gélekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mag-héj szerkezethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kémia alapszakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
kémia alapszakhu_HU


Files in this item


Mag-héj szerkezetű intelligens gélek előállítása
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record