Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Jedlovszky, Pál
Consultant
dc.contributor.advisor
Varga, Imre
Author
dc.contributor.author
Abrankó-Rideg, Nóra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-23T10:31:41Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-23T10:31:41Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37870
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációvalhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
107hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.126
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000859674
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
adsorption layerhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Analitikai, kolloid-és környezetkémia, elektrokémiahu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Adsorption layers of surfactants formed at liquid/gas interfaces: a computer simulaton studyhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-11-17
Keywords
dc.subject.hu
adszorpciós réteghu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-12-18
date of submission
dc.date.presented
2014


Files in this item

Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációval
Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációval
Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációval
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record