Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Ódor, Péter
Author
dc.contributor.author
Kövendi-Jakó, Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-17T08:45:28Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-17T08:45:28Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37810
Abstract
dc.description.abstract
Kutatásom során különböző faállományú őrségi erdők moha propagulum bankját vizsgáltam, és vetettem össze ugyanazon területek felszíni mohavegetációjával. Arra kerestem a választ, hogy a vizsgált erdők jellemzői (fafaj-összetétel, szerkezet, mikroklíma, talaj és avarviszonyok, táji és történeti változók) milyen mértékben határozzák meg a moha diaspóra bank tömegességét, faji-összetételét. Emellett összehasonlítottam a felszíni mohavegetáció és a propagulum bank fajgazdagságát, faji-összetételét és tömegviszonyait. A vizsgálat 34, változatos fafaj-összetételű, 70 évnél idősebb erdőállományban zajlott az Őrségi Nemzeti Park területén. Eredményeim azt mutatják, hogy míg a felszíni mohavegetáció esetében az aljzatviszonyok, a faállomány összetétele és szerkezete a meghatározó, addig a moha propagulum bank összetételét és tömegességét leginkább a termőhelyi viszonyok (mikroklíma, avar- és talajváltozók) befolyásolják. A diaspóra bank jelentősen eltért a felszíni mohavegetációtól: fajszáma alacsonyabb, dominánsak benne a rövid életű kolonista mohák, míg a felszíni mohavegetációt évelő fajok uralják. Emiatt megállapítható, hogy az őrségi erdőkben a talajszint mohaközösségének regenerációjában, túlélésében a propagulum bank szerepe minimális.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkbenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
31hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ökológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
evolúcióbiológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
konzervációbiológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Biológus Msc II. évfolyam Ökológia, evolúció- és konzervációbiológiai szakirányhu_HU


Files in this item

A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record