Files in this item

A földhő hasznosítás és a termálvíz visszasajtolás környezeti problémái a hazai lehetőségek és jogszabályváltozások