Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lovas, A. György
Author
dc.contributor.author
Csáti, Viktória Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-04-17T08:26:01Z
Availability Date
dc.date.available
2018-04-17T08:26:01Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37806
Abstract
dc.description.abstract
A MOL Nyrt. Dunai Finomítójának veszélyes hulladékégető művének füstgázmosójában keletkező toxikus nehézfémeket tartalmazó szennyvíz veszélymentesítése hatóságilag ellenőrzött kötelezettség. A tisztított szennyvíz higanytartalma azonban gyakran a törvényileg előírt határérték felett van, ami arra utal, hogy a jelenleg üzemelő higanymentesítő berendezés működése, vagy az alkalmazott technológia nem megfelelő. Az elégtelen működés több okra is visszavezethető, fontos lenne meghatározni, hogy az a berendezés korából, elhasználtságából adódik, vagy egyszerűen az okozza, hogy a higany olyan formában található a szennyvízben, amit az adott technológia nem tud hatékonyan eltávolítani. Tudományos diákköri dolgozatomban röviden bemutatom a Dunai Finomító hulladékégetőjének működését, a higany előfordulását a szennyvízben, majd ismertetem a jelenleg alkalmazott higanymentesítési technológiát. Ezután a vizsgálati eredményeimet részletezem. A szennyvíz össz-higanytartalmát induktív csatolású plazma ionforrással ellátott tömegspektrométerrel (ICP-MS) vizsgáltam. A méréseket a kezeletlen szennyvíz mellett elvégeztem 0,45 μm pórusátmérőjű szűrőn átengedett mintákon is, így meghatározható volt az oldott (és/vagy 0,45 μm-nél kisebb szemcseméretű kolloidális) és oldhatatlan higany mennyisége. A felhasznált szűrőpapírokat kiszárítottam, majd röntgendiffrakcióval (XRPD) megvizsgáltam a retentátumot alkotó szilárd fázisokat. Ezután pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM + ED-XRF) detektáltuk a diffraktogramon nem látható fázisokat, különös tekintettel a higanytartalmú szemcsékre. A kutatás egyik legnagyobb kihívását az jelenti, hogy a kezelendő szennyvízminták higanykoncentrációja 3 nagyságrendben (103-10 μg/l) változik. Az eredmények alapján betekintést nyerünk a Dunai Finomító szennyvizében előforduló higanyformák jellegébe, ami alapul szolgálhat a higanymentesítő berendezés jövőbeli technológiai fejlesztéséhez, illetve módosításhoz.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Higanyformák vizsgálata veszélyes hulladékégető szennyvizébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
26hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Centrumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
környezettudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
TDK dolgozat
Keywords
dc.subject.hu
Környezettudományi TDK
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
környezettudományhu_HU


Files in this item


Higanyformák vizsgálata veszélyes hulladékégető szennyvizében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record