Files in this item


A metán természetes és antropogén forrásai, a hazai metán kibocsátás számbavétele és pontosítása a vadállomány emissziójával