Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Stoffa, Veronika
Consultant
dc.contributor.advisor
Zsakó, László
Author
dc.contributor.author
Udvaros, József 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-11T09:30:58Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-11T09:30:58Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37766
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom témája a digitális technológiák szerepe és lehetőségei a programozás tanításában, melyben az objektum-orientált programozás alapfogalmainak a vizualizációjára helyezem a hangsúlyt. Szisztematikus irodalomkutatást végeztem a témámmal kapcsolatban és a megjelent tanulmányokat három csoportba soroltam. Irodalomkutatásom során kimutattam, hogy az OOP alapfogalmainak egyszerű vizualizációjával - mely alkalmazható általános és a középiskolákban - nem foglalkozik a szakirodalom. Továbbiakban felmértem a szlovákiai magyar középiskolások informatikatudását. A felmérésből megállapítottam, hogy a középiskolákban a tanulók informatikatudása nagyon alacsony. A felmérés alapján készítettem egy egyszerű alkalmazást, mely játékosan vizualizálta az OOP alapfogalmait. Az alkalmazás egy próbaverzió, amely a vizsgálat, a hipotézisek igazolására, illetve elvetésére szolgál. Az alkalmazás segítségével OOP kurzusokat tartottam két kiválasztott középiskolában. Egy következő felmérés alapján kijelenthetjük, hogy szemléltető eszközök segítségével, sokkal hatékonyabban lehet oktatni az objektum-orientált programozást. A felmérés 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 kérdései az objektum orientált programozás fogalmainak elméleti ismeretére fókuszálnak, míg a többi a gyakorlati alkalmazhatóságának az ismereteit vizsgálja. Az eredményekből jól kiolvasható, hogy a kísérleti csoport, minden kérdés esetében, sokkal jobban teljesített a kontroll csoporthoz képest. Ezáltal igazoltuk az első hipotézisünket (A tanulók objektum-orientált programozás fogalmainak megértése, elsajátítása és a programozás oktatás hatékonysága a kifejlesztett vizualizációs alkalmazással jelentősen növelhető). A 4, 5, 6, 7 kérdésekre adott válaszok igazolták a második hipotézisünket, mely szerint “A tanulók feladat és megoldás modellezési készsége javítható az új vizualizációs és gamifikációs módszer bevezetésével”. Az eredmények megerősítik, hogy a tanulók objektum-orientált fogalmainak a megértése a kifejlesztett egyszerű alkalmazással jelentősen növelhető. A gyakorlati felhasználhatóságra feltett kérdésekre adott válaszokból, nyilvánvaló, hogy a harmadik hipotézisünk is helyes (A kifejlesztett alkalmazás és a bevezetett módszer segíti a programozás gyakorlati oktatását és a tanulók programozási készségeinek növelését).hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A digitális technológiák szerepe és lehetőségei a programozás tanításábanhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The topic of my dissertation was the role and possibilities of digital technologies in the teaching of programming, where I focused on the visualization of the basic concepts of object-oriented programming. I researched systematic literature about my subject and I sorted the published studies into three groups. During my literature research, I did not find any simple visualization of the basic concepts of OOP which could be applied at general and secondary schools. In addition, I measured the informatics knowledge of Hungarian students in secondary schools in Slovakia via surveys. From the survey I stated that the high schools students' IT skills are at very low level. Based on the survey I made a simple application that visualized the basic concepts of OOP. This application was a trial version that served to investigate and to prove or reject the stated hypotheses. Afterwards, I selected two secondary schools where I taught OOP courses via the above mentioned application. Based on the next survey, it could be stated that object-oriented programming could be more effectively taught with the help of illustrative tools. Questions no. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12 and 15 of the survey focused on the theoretical knowledge of object-oriented programming, while the other questions examined the practical applicability of OOP. The results clearly revealed that the experimental group using our application performed much better for each question compared to the control group. Thus we confirmed our first hypothesis, according to that: „Students´ understanding and learning OOP, moreover, the effectiveness of teaching OOP can be significantly enhanced with the developed application for visualization.“ The answers for questions no. 4, 5, 6 and 7 confirmed our second hypothesis, according to which: “The students’ modelling and problem solving skills can be improved by the new visualization and gamification method.” The results confirm that the students´ understanding of the object-oriented concepts can be significantly enhanced by the simple application developed. We could clearly see from the responses for the practical questions that the developed application and the introduced method helped to get practical training in programming and to increase learners´ programming skills, which was also our third hypothesis.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szlávi Péter, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Várterész Magdolna, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Király Roland, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Abonyi Tóth Andor, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Illés Zoltán, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Psenák Ildikó, PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
95hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.125
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000940844
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományok/Informatikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
object oriented programminghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
visualizationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
interactive learninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
graphic presentation of program elementshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Informatika D. I./Az informatika alapjai és módszerei.hu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The role and possibilities of digital technologies in the teaching of programminghu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE IK PHD/Informatika D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-01-30
Keywords
dc.subject.hu
objektum-orientált programozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vizualizációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
interaktív tanuláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
program elemek grafikus bemutatásahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Benczúr András, DSchu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU
date of submission
dc.date.presented
2017-09-25


Files in this item

A digitális technológiák szerepe és lehetőségei a programozás tanításában
A digitális technológiák szerepe és lehetőségei a programozás tanításában
A digitális technológiák szerepe és lehetőségei a programozás tanításában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record