Files in this item


Az alacsony frekvenciás elektromágneses tereknek tulajdonított egészségkárosító hatás és tünetészlelés biofizikai és pszichofiziológiai hátterének vizsgálata komplex állatkísérletes modellrendszer és humánkísérletes vizsgálat segítségével