A normán innen és túl

A Történeti Kollégium 2016 márciusában rendezett konferenciája a deviancia történetének kutatása köré szerveződött, és fő célja a peremállapotok, a marginalitás és a normaszegés problematikájának többféle látószögből való megvilágítása volt. A társadalom által konstruált normaszegő viselkedési mintázatokat minden korszakban a társadalom „betegségeként” kezelték. Az, hogy egy adott közösségen belül miként azonosítják a közösségi normáktól eltérő viselkedést, minden esetben nagyon viszonylagos, ezért a modern fogalommal devianciaként értelmezhető társadalmi, illetve közösségi normaszegő viselkedési mintázatokat minden esetben a saját idő- és térbeli kontextusukban kell értelmeznünk. Erre, a deviancia fogalmának körüljárására és különféle kontextusokban történő bemutatására tesznek kísérletet a kötetben szereplő tanulmányok, a konferencián elhangzott előadások írásos változatai.

Szerkesztők: Kovács Janka – Kökényessy Zsófia – Lászlófi Viola
Kiadó: ELTE BTK Történeti Intézet: Történeti Kollégium, 2017.
ISBN: 978-963-284-882-2

A kötet az Egyetemi Könyvtár katalógusában megtalálható.

Recent Submissions