Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Béla (Magyarország: király ; 1206-1270) ; IV. 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-03-26T11:32:11Z
Availability Date
dc.date.available
2018-03-26T11:32:11Z
Release
dc.date.issued
1240-04-22
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/37676
Size
dc.format.extent
168x377 mmhu_HU
Language
dc.language
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Litterae et Epistolae Originaleshu_HU
Keywords
dc.subject
oklevélhu_HU
Keywords
dc.subject
13. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject
latinhu_HU
Keywords
dc.subject
Béla (Magyarország: király ; 1206-1270) ; IV.hu_HU
Keywords
dc.subject
függőpecséthu_HU
Keywords
dc.subject
pergamenhu_HU
Keywords
dc.subject
LEO0615hu_HU
Title
dc.title
LEO0615 IV. Béla király megerősíti András országbíró ítéletlevelét, melyet a Karacha-i Remeg és a pozsonyi várnépek közötti perben adott kihu_HU
Type
dc.type
egyéb
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
lat
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
A leírás forrása: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában és Egyetemi Levéltárában őrzött 1526 előtti oklevelek és iratok jegyzéke. Összeállította Sölch Miklós. Budapest, 2005. (A Diplomatarium Autographum és a Litterae et epistolae originales sorozatok esetében a tartalom rovatban a nyomtatott ill. Tóth András kéziratos katalógusában (Egyetemi Könyvtár Kézirattár J 143) szereplő regeszták kerültek lefordításra, melyekben több-kevesebb hiba előfordul. A hibák a fordítás során a kiadót és dátumot kivéve nem kerültek javításra!) A dokumentumról: Szentpétery Imre — Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, Budapest, 1927. 1. kötet, 2. füzet, p. 205 (677); Wenzel Gusztáv Árpád-kori új okmánytár XI. Pest 1873, p. 312 (219.) Az oklevél azonosítója a Diplomatikai Fényképgyűjteményben: DF 283477hu_HU
Scope
dc.format.page
1 fol.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000925127
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
oklevélhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1240-04-22hu_HU


Files in this item

LEO0615 IV. Béla király megerősíti András országbíró ítéletlevelét, melyet a Karacha-i Remeg és a pozsonyi várnépek közötti perben adott ki
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record