Files in this item


Bádogdobozokból készült napkollektor működésének vizsgálata